Jeg vil arbejde for: 

  • at Gjellerup Kirke må være et sted, hvor der er plads til alle, og hvor alle kan føle sig velkommen
  • at det gode samarbejde mellem kirke og skole må fortsætte
  • at der fortsat vil være gudstjenester og andet arbejde ud fra kirken, som er målrettet alle aldersgrupper.
  • at vi får ansat en præst, der kan favne bredden i menigheden.
  • at der fortsat må være et godt samarbejde med de ansatte og de frivillige omkring kirken.
  • at der er fokus på at skabe et levende menighedsliv, med fokus på også at skabe gode relationer.